Institutstyremøtet 26. august 2004

26. august 2004, kl. 14.15 - 14.25, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 25/04
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 26/04
A Økonomirapport per 31.05.04 og 31.07.04
          
SAK 3
Saksnr. 26/04 B
Omgjøring av seminarrom til kontorlandskap
          
SAK 4
Saksnr. 27/04
Forslag til budsjett 2005
          
SAK 5
Saksnr. 28/04
Forslag om husordensreglement for Harriet Holters Hus
          
SAK 6
Saksnr. 29/04
Søknad om forskningstermin - Ragnvald Kalleberg
          
SAK 7
Saksnr. 30/04
Søknad om økonomisk støtte til kontorplass ved University of Berkeley vår og høst 2005- Idunn Brekke
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46