Instituttstyremøte 9. juni 2004

09. juni 2004, kl. 14.15 - 14.25, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 19/04
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 20/04
Økonomirapport per 30.04.04
          
SAK 3
Saksnr. 21/04
Forslag om forlenget tilsetting i midlertidig stilling som professor II i sosiologi - Fredrik Engelstad
          
SAK 4
Saksnr. 22/04
Forslag om midlertidig tilsetting som universitetslektor (vikar for Ragnvald Kalleberg) - Svein Hovde
          
SAK 5
Saksnr. 23/04
Forlenget midlertidig tilsetting av universitetsstipendiat - sluttføringsstipend Åsmund Birkeland
          
SAK 6
Saksnr. 24/04
Møteplan for fagråd, programråd og instituttstyret høsten 2004
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46