Instituttstyremøtet onsdag 31. mars 2004

31. mars 2004, kl. 14.00 - 14.30, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 12/04
Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Eventuell inhabilitet til saker som skal behandles i møte og saker til eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 13/04 A
Økonomirapport per 29.02.04
          
SAK 3
Saksnr. 13/04 B
Årsrapport 2003
          
SAK 4
Saksnr. 14/04
Forslag til forlenget tilseting i midlertidig stilling som førsteamanuensis (vikar) i samfunnsgeografi
          
SAK 5
Saksnr. 15/04
Forslag til kunngjøring - Fast 100% stiling som førsteamanuensis i samfunnsgeografi
          
SAK 6
Saksnr. 16/04
Forslag til kunngjøring - Fast 100% stiling som førsteamanuensis i sosiologi
          
SAK 7
Saksnr. 17/04
Forslag til kunngjøring - Tre stillinger som professor II i sosiologi (Midlertidig 3 år)
          
SAK 8
Saksnr. 18/04
Søknad om tilleggsbevilgning Espen Gran
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46