PROTOKOLL FRÅ INSTITUTTSTYREMØTET 4. FEBRUAR 2004

04. februar 2007, kl. 14.15 - 15.00, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 03/04
Godkjenning av dagsorden

Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 14.1.04 og innkalling til instituttstyremøtet 4.2.04. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt. Sjå sak under eventuelt.

          
SAK 2
Saksnr. 04/04 A
Rekneskap for 2003
          
SAK 3
Saksnr. 05/04
Budsjett for 2004
          
SAK 4
Saksnr. 06/04
Årsplan for 2004
          
SAK 5
Saksnr. 07/04
Søknad om forskingsfri
          
SAK 6
Saksnr. 08/04
Tilsetjing utan kunngjering i eksternt finansiert stipendiatstilling i sosiologi for 4 år med 25 % undervisningsplikt
          
SAK 7
Saksnr. 09/04
Tilsetjing utan kunngjering i eksternt finansiert stipendiatstilling i sosiologi for 3 år utan undervisningsplikt
          
SAK 8
Saksnr. 10/04
Tilsetjing utan kunngjering i mellombels stilling som universitetslektor (vikar) i sosiologi for 1 år - frå 1.1.04-31.12.04
          
SAK 9
Saksnr. 11/04
Innstilling til utlyst mellombels stilling som universitetslektor (vikar) i sosiologi for 1 år
          
SAK 10 EVENTUELT
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46