Konstituerande instituttstyremøte onsdag 14. januar 2004

14. januar 2004, kl. 14.15 - 14.30, 725 ESH
SAK 1 Godkjenning av valprotokollar
          
SAK 2
Saksnr. SAK 2
Orientering om val av instituttleiar og nestleiar hausten 2004
          
SAK 3
Saksnr. SAK 3
Utnemning av medlemmer til fagråd og programutval a) for sosiologi og b) for samfunnsgeografi
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46