Instituttstyremøtet onsdag 14. januar 2004

14. januar 2004, kl. 14.15 - 14.30, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 01/04
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 5.12.2003 og innkalling til instituttstyremøtet 14.1.2004. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 01/04
Tilsetjing i eksternt finansiert stipendiatstilling (NFR) i samfunnsgeografi
          
SAK 3
Saksnr. 02/04
Tilsetjing i eksternt finansiert stipendiatstilling (NFR) i sosiologi
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46