Instituttstyremøtet 3. desember 2003

03. desember 2002, kl. 14.15 - 15.25, Harriet Holters hus rom 221
SAK 1
Saksnr. 47/03
Godkjenning av dagsorden

Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøtet 5. november 2003 og innkalling til instituttstyremøtet 3. desember 2003. Eventuell inhabilitet i forbindelse med saker som skal opp i møtet. Saker under eventuelt.

          
SAK 2
Saksnr. 48/03 A
Økonomirapport per 31. oktober 2003
          
SAK 3
Saksnr. 48/03 B
Gjennomføring av valg til instituttstyret og fagstyrene for perioden 2004-2007
          
SAK 4
Saksnr. 49/03
Forslag til møteplan for våren 2004
          
SAK 5
Saksnr. 50/03
Innstilling til stilling som førsteamanuensis i Samfunnsgeografi
          
SAK 6
Saksnr. 51/03
Forslag til tidspunkt for konstituerende møte i det nye instituttstyret
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46