Instituttstyremøtet 5. november 2003

05. november 2003, kl. 14.15 - 14.23, Rom 221 Harriet Holters hus
SAK 1
Saksnr. 44/03
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 8. oktober 2003 og innkalling til instituttstyremøtet 5. november 2003. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 45/03 A
Juleseminar ISS torsdag 18. desember 2003
          
SAK 3
Saksnr. 45/03 B
Økonomirapport per 30. september 2003
          
SAK 4
Saksnr. 45/03 C
Val til instituttstyret og fagstyra for perioden 2004-2007
          
SAK 5
Saksnr. 46/03
Forslag til kunngjering - Mellombels stilling (vikar) som universitetslektor (SKO 1009) i sosiologi
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46