Instituttstyremøtet 3. september 2003

03. september 2003, kl. 14.15 - 14.50, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 32/03
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 11.6.03 og innkalling til instituttstyremøtet 3.9.03. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 33/03 A
Studiestart og studentopptak på instituttet sine bachelor- og masterprogram hausten 2003
          
SAK 3
Saksnr. 33/03 B
Avtale om forskarsamarbeid med Haas School of Business, University of California, Berkeley
          
SAK 4
Saksnr. 33/03 C
Flytting til C-blokka
          
SAK 5
Saksnr. 33/03 D
Utkast til styrings- og administrasjonsreglement for fakultet og institutt
          
SAK 6
Saksnr. 34/03
Økonomirapport per 31.7. 03
          
SAK 7
Saksnr. 35/03
Forslag til budsjett for 2004
          
SAK 8
Saksnr. 36/03
Søknad om å få disponere kontorplass i Berkeley, California, h2003 og v2004
          
SAK 9
Saksnr. 37/03
Søknad om forskingstermin vår og haust 2004 - Wessel
          
SAK 10
Saksnr. 38/03
Søknad om forskingstermin vår og haust 2003 - Roggen
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46