Instituttstyremøtet 11. juni 2003

11. juni 2003, kl. 11.15 - 14.35, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 25/03
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 14.5.03 og innkalling til instituttstyremøtet 11.6.03. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 26/03 A
Studiestart og studentopptak hausten 2003
          
SAK 3
Saksnr. 27/03
Forslag til studieplan for PhD-programmet i sosiologi
          
SAK 4
Saksnr. 28/03
Forslag til studieplan for PhD-programmet i samfunnsgeografi
          
SAK 5
Saksnr. 29/03
Forslag til møteplan for hausten 2003
          
SAK 6
Saksnr. 30/03
Forslag til nye satsar for undervisningsrekneskapen samfunnsgeografi
          
SAK 7
Saksnr. 31/03 B
Samlokalisering av ISS hausten 2003 – forslag til romdisponering
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46