Instituttstyremøtet 14. mai 2003

14. mai 2003, kl. 14.15 - 14.35, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 16/03
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 9.4.03 og innkalling til instituttstyremøtet 14.5.03. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 17/03 A
Studentopptaket hausten 2003 (per 14.5.03)
          
SAK 3
Saksnr. 17/03 B
Samlokalisering ISS
          
SAK 4
Saksnr. 18/03
Forslag om mellombels tilsetjing i 20 % stilling som førsteamanuensis (førsteamanuensis II) i sosiologi utan føregåande utlysing – 1.8.03-31.7.06, i alt 3 år
          
SAK 5
Saksnr. 19/03
Forslag om mellombels tilsetjing i 100 % stilling som universitetslektor i sosiologi utan føregåande utlysing – 1.8.03-31.7.05, i alt 2 år
          
SAK 6
Saksnr. 20/03
Forslag om mellombels tilsetjing i 100 % stilling som vitskapleg assistent (SKO 1020) i samfunnsgeografi utan føregåande utlysing 1.6.03-30.08.03, i alt 3 månader
          
SAK 7
Saksnr. 21/03
Forslag om mellombels tilsetjing i 100 % stilling som førsteamanuensis i samfunnsgeografi (vikar for førsteamanuensis Tone Haraldsen) utan føregåande utlysing – 1.8.03-30.4.04, i alt 9 månader
          
SAK 8
Saksnr. 22/03
Forslag til utlysingstekst: Fast heil stilling som førsteamanuensis i samfunnsgeografi
          
SAK 9
Saksnr. 23/03
Forslag til nye timesatsar for undervisningsrekneskapen Sosiologi
          
SAK 10
Saksnr. 24/03 (ekstrasak)
Søknad om forskingstermin – Regi Enerstvedt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46