Instituttstyremøtet onsdag 9. april 2003

09. april 2003, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 11/03
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 11.3.03 og innkalling til instituttstyremøtet 9.4.03. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt
          
SAK 2
Saksnr. 12/03
Forlenga tilsetjing av professor II utan kunngjering
          
SAK 3
Saksnr. 13/03
Forlenga tilsetjing i universitetslektorstilling utan kunngjering
          
SAK 4
Saksnr. 14/03
Tilsetjing i eksternt finansiert forskarstilling (Rådet for psykisk helse) utan kunngjering
          
SAK 5
Saksnr. 15/03
Høyring – ”Styrking av universitets beslutningskapasitet og handleevne. Konsekvenser for styring og ledelse”
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46