Instituttstyremøtet 11. mars 2003

11. mars 2003, kl. 15.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 06/03
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 22.1.03 og innkalling til instituttstyremøtet tysdag 11.3.03. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt
          
SAK 2
Saksnr. 07/03 A
Institutt og fagstyrerepresentantar 1.1.03-31.12.03
          
SAK 3
Saksnr. 07/03 B
Utnemning av arbeidsgruppe i samband med gjennomgang av informasjonsarkitekturen på instituttet sine websider
          
SAK 4
Saksnr. 07/03 C
Høyring - ”Styrking av universitetets beslutningskapasitet og handleevne – Konsekvenser for styring og ledelse”
          
SAK 5
Saksnr. 08/03
Søknad om forskingstermin for haust 2004 og vår 2005 – professor Ivar Frønes
          
SAK 6
Saksnr. 09/03
Årsplan for 2003
          
SAK 7
Saksnr. 10/03
Sommarfesten 2003 – forslag til komité
          
SAK 8 EVENTUELT
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46