Instituttstyremøtet 22. januar 2003

22. januar 2003, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 01/03
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 11.12.02 og innkalling til instituttstyremøtet 22.1.03. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 02/03 A
Rekneskapen for 2002
          
SAK 3
Saksnr. 03/03
Budsjett 2003
          
SAK 4
Saksnr. 04/03
Mellombels tilsetjing i eksternt finansiert stipendiatstilling (SKO 1017) for 3 år, utan føregåande utlysing – Astrid Skatvedt
          
SAK 5
Saksnr. 05/03
Utnemning av programstyre og programstyreleiar for Bachelor- og Mastergradsprogram ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46