Bokstavkarakterer

11. desember 2002, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 59/02
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 16.10.02 og innkalling til instituttstyremøtet 11.12.02. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 60/02 A
Rekneskapsrapport per 31. oktober 2002
          
SAK 3
Saksnr. 60/02 B
Fordeling 2003
          
SAK 4
Saksnr. 60/02 C
Hovudfagsopptaket
          
SAK 5
Saksnr. 60/02 D
Fakultetet si handsaming av Bachelor- og Mastergradsprogram
          
SAK 6
Saksnr. 60/02 E
Innstilling til opptak dr. polit.
          
SAK 7
Saksnr. 60/02 F
Bokstavkarakterar
          
SAK 8
Saksnr. 61/02
Master i sosiologi
          
SAK 9
Saksnr. 62/02
Master i samfunnsgeografi
          
SAK 10
Saksnr. 63/02
Møteplan for våren 2003
          
SAK 11
Saksnr. 64/02
EVENTUELT
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46