Instituttstyremøtet 16. oktober 2002

16. november 2002, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 51/02
Godkjenning av protokoll fra 28. august og 11. september 2002 (lagt ut på www) og innkalling.
          
SAK 2
Saksnr. 25/02 A
Kvalitetsreformen - status og framdrift
          
SAK 3
Saksnr. 52/02 B
Kallelse til professorat øremerket for kvinner
          
SAK 4
Saksnr. 52/02 C
Opptaksrammer til studier for studieåret 2003/2004
          
SAK 5
Saksnr. 53/02
Innstilling til postdoktorstilling ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
          
SAK 6
Saksnr. 54/02
Oppnevning av nasjonal komite for fagområdet sosiologi 2002
          
SAK 7
Saksnr. 55/02
Midlertidig tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som professor II
          
SAK 8
Saksnr. 56/02
Søknad om forskningstermin for vår og høst 2004 - Arnlaug Leira
          
SAK 9
Saksnr. 57/02
Opptak til dr. polit studiet ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
          
SAK 10
Saksnr. 58/02
Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46