Instituttstyremøtet 26. juni 2002 (ekstraordinært møte)

26. juni 2002, kl. 12.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 33/02
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 05.06.02 og innkalling til instituttstyremøtet 26.06.02. Eventuell inhabilitet i innkalling til instituttstyremøtet 26.06.02. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet.
          
SAK 2
Saksnr. 34/02
Mellombels tilsetjing i eksternt finansiert stilling som forskar, Sakspapira vert ettersende.
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46