Instituttstyremøtet 5. juni 2002

05. juni 2002, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 26/02
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 08.05.02 og innkalling til instituttstyremøtet 05.06.02. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet. Saker under eventuelt.
          
SAK 2
Saksnr. 27/02 A
Samlokalisering ISS
          
SAK 3 Sommaravslutning ISS
          
SAK 4
Saksnr. 27/02 C
Årsplan 2002 - statusrapport
          
SAK 5
Saksnr. 28/02
Mellombels tilsetjing i 1/5 førsteamanuensisstilling (SKO 10111) i 5 år utan kunngjering - samfunnsgeografi
          
SAK 6
Saksnr. 29/02
Rekneskap 1. tertial og eventuell revisjon av budsjett 2002
          
SAK 7
Saksnr. 30/02
Møteplan for hausten 2002
          
SAK 8
Saksnr. 31/02
Årsrapport 2001
          
SAK 9
Saksnr. 32/02
Arbeidet med disiplinære studieprogram - Bachelor i sosiologi
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46