Instituttstyremøtet 6. mars 2002

06. mars 2002, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 9/02
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 06.02.02 og innkalling til instituttstyremøtet 06.03.02. innkalling til instituttstyremøtet 06.03.02.innkalling til instituttstyremøtet 06.03.02. innkalling til instituttstyremøtet 06.03.02. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet.
          
SAK 2
Saksnr. 10/02 A
Brev med forslag om tverrfaglege studieprogram på bachelor (BA-) nivå oversendt fakultetet 8. februar 2002.
          
SAK 3
Saksnr. 11/02
Opptaksrammer 2002/2003
          
SAK 4
Saksnr. 12/02
Opptaksrammer 2002/2003
          
SAK 5
Saksnr. 13/02
Ingen sak lagt til dette saksnummeret i innkallinga
          
SAK 6
Saksnr. 14/02
Modulportefølje BA
          
SAK 7
Saksnr. 15/02
Forslag til fordeling av udisponerte midlar samfunnsgeografi - justering årsbudsjett (tiltaksoversikt/passiv prognose)
          
SAK 8 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46