Instituttstyremøtet 6. februar 2002

06. februar 2002, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 1/02
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 12.12.01 og innkalling til instituttstyremøtet 6. februar 2002.
          
SAK 2
Saksnr. 2/02 A
Studentrekruttering og vekttalsproduksjon ved SV fakultetet 1991-2001 Instituttstyret tok orienteringa til etterretning.
          
SAK 3
Saksnr. 2/02 B
Samlokalisering av instituttet etter at PSI flyttar ut Instituttstyret tok orienteringa til etterretning
          
SAK 4
Saksnr. 2/02 C
Reorganisering av undervisningstilbodet på grunn- og mellomfag sosiologi - iverksetjingstidspunkt
          
SAK 5
Saksnr. 3/02
Innstilling til stipendiatstilling i sosiologi
          
SAK 6
Saksnr. 04/02 A
Årsplan for 2002
          
SAK 7
Saksnr. 5/02
Rekneskapen for 2001
          
SAK 8
Saksnr. 6/02
Budsjett for 2002
          
SAK 9
Saksnr. 7/02
Forslag om tverrfaglege studieprogram på Bachelor (BA-) nivå frå Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
          
SAK 10
Saksnr. 8/02
Møteplan våren 2002
          
SAK 11 EVENTUELT
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46