Instituttstyremøtet 12. desember 2001

12. desember 2001, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 61/01
Godkjenning av dagsorden

Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 14. november 2001 og
innkalling til instituttstyremøtet 12. desember 2001. Eventuell
inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet

          
SAK 2
Saksnr. 62/01
Gjennomføring av årsplantiltak 2001

Til etterretning.

          
SAK 3
Saksnr. 63/01
Søknad om forskingsfri - Sosiologi
          
SAK 4
Saksnr. 64/01
Kunngjering - Stipendiatstilling i sosiologi
          
SAK 5
Saksnr. 65/01
Kunngjering - Stipendiatstilling i sosiologi
          
SAK 6
Saksnr. 66/01
Sluttføringsstipend - Forlenga mellombels tilsetjing som universitetsstipendiat sosiologi
          
SAK 7
Saksnr. 67/01 A
EVENTUELT
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46