Instituttstyremøtet 14. november 2001

14. november 2001, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1 Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 10. oktober 2001
          
SAK 2
Saksnr. 54/01 A
Årsrapport 2000
          
SAK 3
Saksnr. 54/01 B
Opptaksrammer dr. polit
          
SAK 4
Saksnr. 54/01 C
Samansetjing av bedømmelseskomite for stipendiatstilling sosiologi
          
SAK 5
Saksnr. 55/01
Søknad om forskingsfri - Sosiologi
          
SAK 6
Saksnr. 56/01
Forslag til innstilling - Tilsetjing av universitetslektor i mellombels Forslag til innstilling - Tilsetjing av universitetslektor i mellombels Forslag til innstilling - Tilsetjing av universitetslektor
          
SAK 7
Saksnr. 57/01
Forslag til innstilling - Tilsetjing i fast stilling
          
SAK 8
Saksnr. 58/01
Forslag til innstilling - Tilsetjing i 2 mellombelse stillingar som
          
SAK 9
Saksnr. 59/01
Godkjenning av val til instituttstyret og fagstyra for perioden 2002-2004
          
SAK 10
Saksnr. 60/01 A
EVENTUELT
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46