Konstituerande instituttstyremøte 24. oktober 2001

24. oktober 2001, kl. 14.15 - 16.00, Konstituerande instituttstyremøte 24. oktober 2001
SAK 1 Godkjenning av valprotokollar for val til instituttstyret for perioden 2002-2004
          
SAK 2 Val av instituttstyrar for perioden 2002-2004
          
SAK 3 Val av visestyrar for perioden 2002-2004
          
SAK 4 Utnemning av medlemmer til fagstyra
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46