Instituttstyremøtet

10. oktober 2001, kl. 14.15 - 16.00, Stad: Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 44/2001
Godkjenning av innkalling og saksliste instituttstyremøte 20. juni 2007 og innkalling til instituttstyremøtet 10. oktober 2001. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 45/2001
Forslag til endringar i Lov om universitet og høgskolar ("Universitetslova") - høyring
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 46/2001
Søknad om forskingsfri I
          
V-SAK 2
Saksnr. 47/2001
Søknad om forskingsfri II
          
V-SAK 3
Saksnr. 48/2001
Søknad om sluttføringsstipend
          
V-SAK 4
Saksnr. 49/2001
Mappeevaluering av metodemodul ved grunnfag Samfunnsgeografi
          
V-SAK 5
Saksnr. 50/2001
Reorganisering av undervisningstilbodet på grunn- og mellomfag sosiologi
          
V-SAK 6
Saksnr. 51/2001
Nye datoar for val til fagstyre og instituttstyre for perioden 2002 - 2004
          
V-SAK 7
Saksnr. 52/2001
Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46