Instituttstyremøtet 13. juni 2001

13. juni 2007, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 25/2001
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 9. mai 2001 og innkalling til instituttstyremøtet 13. juni 2001. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 26/2001 A
Status for gjennomføring av årsplan 2001
          
O-SAK 2
Saksnr. 26/2001 B
Instituttet sin sommarfest på Tøyen hovedgård 18. juni
          
O-SAK 3
Saksnr. 26/2001 C
Hovudfagsopptaket hausten 2001
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 27/2001
Kunngjering av stilling som førstemanuensis, Samfunnsgeografi
          
V-SAK 2
Saksnr. 28/2001
Kunngjering av stilling som stipendiat, Samfunnsgeografi
          
V-SAK 3
Saksnr. 29/2001
Kunngjering av stilling som stipendiat, Sosiologi
          
V-SAK 4
Saksnr. 30/2001
Undervisningsplan haust 2001 - Nedre grense for kursdeltakarar sosiologi
          
V-SAK 5
Saksnr. 31/2001
Undervisningsplan haust 2001 - Rettleiingsseminar hovudfag sosiologi
          
V-SAK 6
Saksnr. 32/2001
Møteplan for hausten 2001
          
V-SAK 7
Saksnr. 33/2001
Søknad om fritak for pliktarbeid i samband med feltarbeid i utlandet
          
V-SAK 8
Saksnr. 34/2001
Eksamenskommisjonar på 5vt og 10 vt emna på hovudfag
          
V-SAK 9
Saksnr. 35/2001
Forslag til ny eksamensform på Samfunnsgeografi hovedfag(SGO 301: Samfunnsgeografiens idéhistorie og vitenskapsteoretiske grunnlag)
          
V-SAK 10
Saksnr. 36/2001
Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46