Instituttstyremøtet 9. mai 2001

09. mai 2001, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 20/2001
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 4. april 2001 og innkalling til instituttstyremøtet 9. mai 2001. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 21/2001 A
Institusjonsevalueringa
          
O-SAK 2
Saksnr. 21/2001 B
Årsrapport Osloforskning 2000
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 22/2001
Ny kunngjering av stilling som stipendiat, Samfunnsgeografi
          
V-SAK 2
Saksnr. 23/2001
Undervisningsplan sosiologi hausten 2001
          
V-SAK 3
Saksnr. 24/2001
Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46