Instituttstyremøtet 28. februar 2001

28. februar 2001, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 6/2001
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 31. januar 2001 (sendt ut tidlegare) og innkalling til instituttstyremøtet 28. februar 2001. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 7/2001 A
Nye medlemmer i fagstyra og i instituttstyret 2001
          
O-SAK 2
Saksnr. 7/2001 B
Institusjonsevalueringa av UiO har fått eiga heimeside: http://www.admin.uio.no/prosjekter/eva/
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 8/2001
Innstilling til stipendiatstilling i sosiologi "Økonomi og ulikhet"
          
V-SAK 2
Saksnr. 9/2001
Innstilling til stipendiatstilling i samfunnsgeografi
          
V-SAK 3
Saksnr. 10/2001
Rekneskap for 2000
          
V-SAK 4
Saksnr. 11/2001
Budsjettforslag for 2001
          
V-SAK 5
Saksnr. 12/2001
Gjennomføring av årsplan for 2000 og forslag til årsplan for 2001
          
V-SAK 6
Saksnr. 13/2001
Opptaksrammer for grunnivået og til hovudfag og høgare studietrinn 2001 og 2002
          
V-SAK 7
Saksnr. 14/2001
Innstilling til stipendiatstilling ved Osloforskning
          
V-SAK 8
Saksnr. 15/2001
Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46