Instituttstyremøtet onsdag 13. desember 2000

13. desember 2000, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 47/2000
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 11. oktober 2000 (sendt ut tidlegare) og innkalling til instituttstyremøtet 13. desember 2000. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 48/2000 A
Program for instituttseminaret på Soria Moria 19. desember 2000
          
O-SAK 2
Saksnr. 48/2000 B
Bemanningsstruktur vitskaplege stillingar
          
O-SAK 3
Saksnr. 48/2000 C
Forslag til ny karakterskala basert på bokstavar
          
O-SAK 4
Saksnr. 48/2000 D
Innstilling til stilling som førsteamanuensis i sosiologi
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 49/2000
Kallelse av professor II - Sosiologi
          
V-SAK 2
Saksnr. 50/2000
Innstilling til to stipendiatstillingar i sosiologi
          
V-SAK 3
Saksnr. 51/2000
Innstilling til stilling som stipendiat i samfunnsgeografi
          
V-SAK 4
Saksnr. 52/2000
OMGJORT TIL ORIENTERINGSAK. SJÅ SAK 48/00 D.
          
V-SAK 5
Saksnr. 53/2000
Studieplan - Grunnfag i tverrfagleg informatikk (TVI)
          
V-SAK 6
Saksnr. 54/2000
Søknad om forskingstermin I
          
V-SAK 7
Saksnr. 55/2000
Søknad om forskingstermin II
          
V-SAK 8
Saksnr. 56/2000
Fritak frå arbeidsplikt
          
V-SAK 9
Saksnr. 57/2000
Møteplan for institutt- og fagstyre våren 2001
          
V-SAK 10
Saksnr. 58/2000
Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46