Instituttstyremøtet onsdag 11. oktober 2000

11. oktober 2000, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 36/2000
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 13. september 2000 (sendt ut tidlegare) og innkalling til instituttstyremøtet 11. oktober 2000. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 37/2000 A
Opptaksrammer til dr. polit 2001
          
O-SAK 2
Saksnr. 37/2000 B
Romdisponering ISS 2000/2001
          
O-SAK 3
Saksnr. 37/2000 C
Gjennomføring av årsplantiltak
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 38/2000
Rekneskap 2. tertial 2000
          
V-SAK 2
Saksnr. 39/2000
Kunngjering av stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi
          
V-SAK 3
Saksnr. 30/2000
GIS 1 vt grunnfag ved TIK, Tverrfagleg grunnfag i informatikk, oppstart hausten 2001
          
V-SAK 4
Saksnr. 41/2000
GIS 1 vt kurs til samfunnsgeografi hovudfag
          
V-SAK 5
Saksnr. 42/2000
Samanslåing av GO211 og SGO231
          
V-SAK 6
Saksnr. 43/2000
Ressurskomiteens innstilling
          
V-SAK 7
Saksnr. 44/2000
Søknad om sluttføringsstipend
          
V-SAK 8
Saksnr. 45/2000
Instituttstyret sitt mandat og funksjon
          
V-SAK 9
Saksnr. 46/2000
Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46