Instituttstyremøtet onsdag 13. september 2000

13. september 2000, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 31/2000
Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøtet 31. mai 2000 (sendt ut tidligere) og innkalling til instituttstyremøtet 13. september 2000. Eventuell inhabilitet i forhold til saker som skal behandles i møtet
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 32/2000 A
Personalsituasjonen
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 33/2000
Kunngjering av stipendiatstilling i sosiologi
          
V-SAK 2
Saksnr. 34/2000
Innstilling fra "Overskuddskomiteen"
          
V-SAK 3
Saksnr. 35/2000 A
EVENTUELT
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46