Instituttstyremøtet onsdag 31. mai 2000

31. mai 2000, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 24/2000
Godkjenning av protokoll frå 8. mars 2000 og innkalling
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 25/2000 A
Tertialrekneskap pr. 1/5-00
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 26/2000
Revidert budsjett 2000
          
V-SAK 2
Saksnr. 27/2000
Justering av studieopplegg - M. Phil Development Geography
          
V-SAK 3
Saksnr. 28/2000
Møteplan hausten 2000
          
V-SAK 4
Saksnr. 29/2000
Strukturen på grunnfag Samfunnsgeografi - naturgeografiens plass
          
V-SAK 5
Saksnr. 30/2000
Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46