Instituttstyremøtet onsdag 8. mars 2000

08. mars 2000, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 15/2000
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 9. februar 2000 og innkalling til instituttstyremøtet 8. mars 2000

Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 9. februar 2000 og innkalling til instituttstyremøtet 8. mars 2000. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 16/2000 A
Personalsituasjonen
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 17/2000
Rekneskap for 1999
          
V-SAK 2
Saksnr. 18/2000
Forslag til budsjett for 2000
          
V-SAK 3
Saksnr. 19/2000
Forslag til årsplan for 2000
          
V-SAK 4
Saksnr. 20/2000
Søknad om fullføringsstipend for stipendiat i samfunnsgeografi, st. nr. 190716
          
V-SAK 5
Saksnr. 21/2000
Søknad om fullføringsstipend for stipendiat i samfunnsgeografi, st. nr. 104691
          
V-SAK 6
Saksnr. 22/2000
Kunngjering av to stipendiatstillingar i samfunnsgeografi
          
V-SAK 7
Saksnr. 23/2000 A
Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46