Instituttstyremøtet onsdag 9. februar 2000

09. februar 2000, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 1/2000
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 3. november 1999

Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 3. november 1999 (sendt ut tidlegare) og innkalling til instituttstyremøtet 9. februar 2000. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 2/2000 A
Val til instituttstyret og fagstyret for perioden 1.1.2000 til og med 31.12.2000
          

Ordinære saker

V-SAK 1 Ekstrasak 1
          
V-SAK 2 Ekstrasak 2
          
V-SAK 3
Saksnr. 3/2000
Rekneskap for 1999
          
V-SAK 4
Saksnr. 4/2000
Forslag til budsjett for 2000
          
V-SAK 5
Saksnr. 5/2000
Årsrapporten for 1999
          
V-SAK 6
Saksnr. 6/2000
Rapport om gjennomføring av årsplantiltak for 1999

Forslag til årsplan for 2000.

          
V-SAK 7
Saksnr. 7/2000
Tilsetjing i to stillingar som vitskapleg assistent
          
V-SAK 8
Saksnr. 8/2000
Tilsetjing i eksternt finansiert stipendiatstilling (NFR) i samfunnsgeografi
          
V-SAK 9
Saksnr. 9/2000
Tilsetjing i utlyst universitetsstipendiatstilling (eigenfinansiert) i sosiologi, SKO 1017
          
V-SAK 10
Saksnr. 10/2000
Tilsetjing i eksternt finansiert forskarstilling (NFR) i sosiologi, SKO 1108
          
V-SAK 11
Saksnr. 11/2000
Utlysing av ledig (kap. 0281-finansiert-) stipendiatstilling i sosiologi
          
V-SAK 12
Saksnr. 12/2000
Utlysing av ledig (eigenfinansiert) universitetsstipendiatstilling i sosiologi
          
V-SAK 13
Saksnr. 13/2000
Søknad om uløna permisjon
          
V-SAK 14
Saksnr. 14/2000
Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46