Instituttstyremøtet onsdag 3. november 1999

03. november 1999, kl. 14.15 - 16.00, ROM 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 44/1999
Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøtet 6. oktober 1999

Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøtet 6. oktober 1999
og innkalling til instituttstyremøte 3. november 1999. Eventuell inhabilitet i forhold til saker som ble behandlet i møtet

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 45/1999 A
Instituttseminar på Holmenkollen Park Hotel 8. desember
          
O-SAK 2
Saksnr. 45/1999 B
Nattestenging av SV-byggene
          
O-SAK 3
Saksnr. 45/1999 C
Avvikling av overskudd på undervisningsregnskapet ved Samfunnsgeografi
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 46/1999
Tilsetting i utlyst II-stilling innenfor Geografiske informasjonssystem (GIS)
          
V-SAK 2
Saksnr. 47/1999
Utlysning av ledig førsteamanuensisstilling i sosiologi
          
V-SAK 3
Saksnr. 48/99
Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46