Instituttstyremøtet onsdag 6. oktober 1999

06. oktober 1999, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ES
SAK 1
Saksnr. 40/1999
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 8. september 1999
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 41/1999 A
Utkast til UiOs langtidsplan
          
O-SAK 2
Saksnr. 42/1999
Innstilling om ny formidlingspolitikk ved UiO
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 43/1999
Tilsetjing i utlyst vikariat som førsteamanuensis i økonomisk geografi
          
V-SAK 2 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46