Instituttstyremøtet onsdag 8. september 1999

08. september 1999, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 32/1999
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 6. juni 1999
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 33/1999 A
Orientering om romsituasjonen ved instituttet
          
O-SAK 2
Saksnr. 33/1999 B
Halvårsrekneskap per 30.6.99
          
O-SAK 3
Saksnr. 33/1999 C
Insentiv som kan bidra til å auke internasjonal publisering
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 34/1999
Revidert budsjett for 1999
          
V-SAK 2
Saksnr. 35/1999
Forslag til utnemning av bedømmelseskomite for utlyst II-stilling

Forslag til utnemning av bedømmelseskomite for utlyst II-stilling i Geografiske informasjonssystem (GIS) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Samfunnsgeografi

          
V-SAK 3
Saksnr. 36/1999
Etterbetaling; honorar for arbeid utført 1995/96
          
V-SAK 4
Saksnr. 37/1999
Kalling av prof II i sosiologi; Professor Trond Petersen
          
V-SAK 5 EVENTUELT
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46