Instituttstyremøtet onsdag 2. juni 1999

02. juni 1999, kl. 14.15 - 15.30, Rom 725 ESH
SAK 1
Saksnr. 27/1999
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 5. mai 1999
          
SAK 2 Godkjenning av protokoll møte X/200X
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 28/1999 A
Status årsplan 1999
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 29/1999
Møteplan 1999
          
V-SAK 2
Saksnr. 30/1999
Forlenging av vikariat
          
V-SAK 3
Saksnr. 31/1999
Studieplan dr. polit
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46