Instituttstyremøtet onsdag 5. mai 1999

05. mai 1999, kl. 14.15 - 15.30, Rom 725 ES
SAK 1
Saksnr. 19/1999
Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 3. mars 1999
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 20/1999 A
AU-seminaret på Rosendal 28. og 29. april -99
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 21/1999
Søknad om 80% permisjon utan løn frå professorat samfunnsgeografi
          
V-SAK 2
Saksnr. 22/1999
Prosjektforum. Framtidig organisatorisk tilknyting
          
V-SAK 3
Saksnr. 23/1999
Kunngjering av ledig universitetsstipendiatstilling (SKO 1017) i Sosiologi
          
V-SAK 4
Saksnr. 24/1999
Vurdering frå sakkunnig komite. Professorat i sosiologi
          
V-SAK 5
Saksnr. 25/1999
Utlysing av vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) innanfor økonomisk geografi
          
V-SAK 6
Saksnr. 26/1999
Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46