Instituttstyremøtet onsdag 3. mars 1999

03. mars 1999, kl. 14.15 - 15.30, Rom 725 ES
SAK 1
Saksnr. 13/1999
Godkjenning av dagsorden

Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 3. februar 1999

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 14/1999 A
Suppleringsval til instituttstyret
          
O-SAK 2
Saksnr. 14/1999 B
Årsrapport for 1998
          
O-SAK 3
Saksnr. 14/1999 C (I)
Rekneskap for 1998
          
O-SAK 4
Saksnr. 14/1999 C (II)
Referat frå fagstyremøte på Prosjektforum 26. januar 1999
          
O-SAK 5
Saksnr. 14/1999 D
Oppfølgjing av effektiviseringsprosjektet - innsparing av administrative årsverk
          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 15/1999
Årsplan 99
          
V-SAK 2
Saksnr. 16/1999
Budsjett 1999
          
V-SAK 3
Saksnr. 17/1999
Forslag til utlysingstekst for 20% stilling som førsteamanuensis

Forslag til utlysingstekst for 20% stilling som førsteamanuensis (II) i geografiske informasjonssystem (GIS) ved samfunnsgeografi for 5 år

          
V-SAK 4
Saksnr. 18/1999
Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46