instituttstyremøtet

03. februar 1999, kl. 14.15 - 16.00, Rom 725 ES
SAK 1
Saksnr. 1/1999
Godkjenning av dagsorden

Godkjenning av protokoll frå instituttstyremøtet 25. november 1998 (sendt ut tidlegare) og innkalling. Eventuell inhabilitet i høve til saker som skal handsamast i møtet

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 2/1999A
Suppleringsval

Suppleringsval til instituttstyret

          
O-SAK 2
Saksnr. 3/1999
Årsplan

Årsplan 1999

          
O-SAK 3
Saksnr. 4/1999
Budsjett

Budsjett 1999

          

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 5/1999
Søknad om permisjon
          
V-SAK 2
Saksnr. 6/1999
Nye satsar for timerekneskapen
          
V-SAK 3
Saksnr. 7/1999
Møteplan 1999
          
V-SAK 4
Saksnr. 8/1999
Opptaksrammer for studieåret 1999/2000
          
V-SAK 5
Saksnr. 9/1999
Forslag til innstilling - Universitetslektor Prosjektforum
          
V-SAK 6
Saksnr. 10/1999
Forslag til innstilling - Midlertidig tilsetjing

Forslag til innstilling - Midlertidig tilsetjing i
stipendiatstilling (NFR-finansiert/uheimla) i samfunnsgeografi for perioden 1.1.99-31.12.2001 (3-årig)

          
V-SAK 7
Saksnr. 11/1999
Forslag til innstilling - Midlertidig tilsetjing

Forslag til innstilling - Midlertidig tilsetjing i stipendiatstilling (NFR-finansiert/uheimla) i Sosiologi for perioden 1.2.99-30.1.2002 (4-årig)

          
V-SAK 8
Saksnr. 12/1999
Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46