Vi søker kullfaddere til bachelorprogrammene på ISS høsten 2021

Ønsker du en hyggelig og meningsfull jobb i høst? Da kan du søke om å bli kullfadder for våre nye bachelorstudenter.

Bachelorprogrammene ved ISS – kultur og kommunikasjon, samfunnsgeografi, sosiologi og utviklingsstudier – ønsker å rekruttere kullfaddere til høstsemester 2021 for å bidra til å skape et godt og trygt studiemiljø for våre førstesemesters-studenter, gjøre de kjent med UiO og med hverandre. Høsten 2021 vil fortsatt være påvirket av pandemien, og undervisningen vil i stor grad tilbys digitalt, av smittevern-hensyn, mens noen prioriterte emner tilbyr fysisk undervisning, blant annet for førstesemesters-studenter.

  • Kullfadderne vil være med på planlegging og gjennomføring av miljøskapende aktiviteter for førstesemesters-studenter.
  • Instituttet har lagt opp en aktivitetsplan for kullfadderordningen, med ulike aktiviteter som kullfaddere skal gjennomføre med sine respektive grupper. Aktivitetsplanen inkluderer studie-rettede og sosiale samlinger (survival-kit, lunsj-treff, studieteknikk, kollokvie-tips) og fagkvelder.

Honorar

Honoraret er 20 timer pr gruppe + 5 timer opplæring og oppfølging (gir uttelling kun én gang). Honorar for arbeidet er i lønnstrinn 37.
Kullfaddere får attest for gjennomført arbeid.

Søknad

Løpende søknadsfrist

Gå til nettskjema for å levere søknaden din

Omfang og oppgavens lengde

  • En kullfadder kan følge opp én (1) til to (2) studentgrupper på ca 10 studenter i hver gruppe.
  • Det settes av 20 timer pr studentgruppe, i tillegg kommer 5 timer for opplæring i forkant og oppfølging gjennom semesteret.
  • Arbeidet strekker seg over høstsemesteret 2021.
  • Deltakelse i kullfadder-ordningen er påmeldingsbasert. Antall grupper som dannes avhenger av hvor mange studenter som melder seg på ordningen. Antall studentgrupper en kullfadder får ansvaret for, avhenger derfor av antall studentgrupper og avklares uken etter semesterstart.
  • Det tas forbehold om at detaljer kan endres underveis som følge av planlegging og smittesituasjon utover i semesteret.

Kriterier i valg av kandidater og utvelgelse

Vi ser etter deg som er

  • en aktiv del av studiemiljøet på programmet du går på og er motivert til å hjelpe våre nye studenter til å bli godt integrert.
  • faglig engasjert.
  • er bachelor-student på et av våre bachelorprogram, eller masterstudent ved instituttet. 

Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt når vi vurderer kandidater. Slik arbeidserfaring kan være organisasjonsarbeid, fadder ved UiO, jobb i ungdomsklubb eller lignende.

Ved flere aktuelle kandidater vil det kunne bli gjennomført et kort Zoom-intervju.

Samarbeid med andre grupper for ulike aktiviteter

Så fremt de gjeldende korona-tiltakene tillater det, er det ønskelig at kullfadderne koordinerer seg og gjennomfører aktiviteter sammen med andre grupper på programmet. 

 

 

 

Publisert 26. apr. 2021 14:14 - Sist endret 4. juni 2021 14:11