Willy Pedersen om hallusinogener i et univers av filosofi, religion og sjelesorg

En oppblomstring av forskning og interesse for virkning og potensialet i bruk av hallusinogener som LSD, MDMA og psilocybin har funnet sted de siste årene. Nå har også religionsvitere og telologer kommet på banen, der kunnskap om det åndelige meningsfulle og religion skal inkorporeres i forståelsen av rusmidlene. Dette skriver Willy Pedersen i Morgenbladet

Morgenbladet skrevet i svart, fet skrift med en sirlig, rød M på venstre side.

Willy Pedersen forteller om hvordan forskningsfeltet knyttet til hallusinogener er i rask endring. I løpet av de senere årene har forskningen gått fra et fokus på kunnskap om bruk av slike stoffer i behandling av psykiske lidelser, til å også å plassere dem innenfor et univers av filosofi, religion og sjelesorg. På det nyopprettede UC Berkeley Center for the Science of Psychedelics kombineres fagfeltene psykofarmakologi, religionsvitenskap og teologi for å finne ny kunnskap og stimulere til nye praksiser knyttet til rusmidlene - også utenfor behandling. 

Les saken. (NB: betalingsmur). 

Emneord: Rus, Religion, Forskning, filosofi
Publisert 16. juni 2022 14:32 - Sist endret 16. juni 2022 14:32