Trude Lappegård og Axel Peter Kristensen om hvorfor fødselstallene gikk opp i Norge under en pandemi

I motsetning til de fleste andre vestlige land økte fødselstallene i Norge under pandemien. Hvorfor skjedde dette når økonomisk usikkerhet og unntakstilstand preget landet vårt? Trude Lappegård og Axel Peter Kristensen viser til sin forskning i Aftenposten

Svart Aftenposten-logo i snirklete skrift på hvit bakgrunn

Noe av årsaken ser ut til å ligge i hjemmekontorløsninger, sjenerøse kompensasjonsordninger og gode velferdsordninger. Dette kan forklare at fødselstallene ikke gikk ned. Men hvorfor gikk de opp? Sammen med forskere fra SSB viser Trude Lappegård og Axel Peter Kristensen at den positive effekten i hovedsak var drevet av kvinner som allerede hadde barn. En mindre hektisk hverdag i kombinasjon med økonomisk trygghet kan ha betydd at forholdende lå til rette for familieforøkelse. 

Les kronikken

 

Emneord: Familie og livsløp, Demografi, Velferd, Likestillingspolitikk
Publisert 10. mai 2022 12:51 - Sist endret 10. mai 2022 12:51