Symbolsk retorikk eller politisk praksis? Jan Grue om mangfold og inkludering i Norge

Jan Grue spør seg om fokus på mangfold i den norske politikken først og fremst er symbolsk. Og tar vi høyde for mangfoldet i manfoldskategorien? Dette i en kommentar i Aftenposten.

Svart aftenposten logo på hvit bakgrunn

En syvendedel av oss tilhører gruppen funksjonshemmede og kronisk syke. Jan Grue opplever at den politiske innsatsen for denne gruppens mulighet og rett til full deltakelse i samfunnslivet først og fremst er symbolsk. I dagens system er rammene for harde og tillater dermed ikke den mangfoldsinkluderende praksisen det snakkes om, mener han. For å endre praksisene må vi først definere hvem som anses som funksjonshemmede, både av oss som samfunn og av menneskene som selv kan inngå i denne kategorien, for så å ta inn over oss den enorme variasjonen innad i gruppen.

Les kommentaren (bak betalingsmur). 

Emneord: Diskurs, Politikk, Mangfold
Publisert 15. mars 2022 13:38 - Sist endret 15. mars 2022 13:38