Magne Paalgard Flemmen om C. Wright Mills og "Essays i sosiologi"

Magne Paalgard Flemmen gjestet nylig Cappelens upopulære podcast. Anledningen var utgivelsen av en samling av tekster skrevet av den kontroversielle sosiologen C. Wright Mills. 

Forsiden av Essays i sosiologi, svart skrift med beige bakgrunn og en illustrasjon av et menneske med hånden på haken. 

C. Wright Mills var en samfunnskritisk og radikal sosiolog. Nå har en samling av hans tekster blitt utgitt, som illustrerer mangfoldet i tenkningen hans og hans kontroversielle karakter. Gjennomgående tematiseres makteliter, autonomi i byråkratiske systemer, konflikt versus konsensus i samfunnet og behovet for helhetsperspektiv i sosiologi som vitenskap. I denne podcasten bidrar Magne Paalgard Flemmen med sin forståelse av Mills og hans tekster.

Hør episoden

Emneord: makt, Elite, Konflikt, Sosiologi
Publisert 10. mai 2022 16:02 - Sist endret 10. mai 2022 16:03