Gutter og jenter forteller ulikt om sex og klining, ifølge Eivind Grip Fjær

Fest, moral og kulturelle normer knyttet til alkohol er temaer for Eivind Grip Fjærs doktoravhandling. Denne gangen er han intervjuet i Kilden om ulikheter i måten gutter og jenter snakker om seksuelle erfaringer i russetiden. 

Mørkeblå sirker med hvit K, ved siden av Kilden kjønnsforskning.no skrevet i blått

Jenter er redde for å bli stemplet som løse, mens menn snakker friere om sine seksuelle erfaringer i russetiden, finner Grip Fjær. Derfor snakker kvinnene gjerne mer hypotetisk om hooking og distanserer seg på den måten fra stereotypien om en uhygienisk og seksuelt ukontrollert kvinne. 

Les artikkelen.  

Emneord: russetid, Kjønn, normer, Moral
Publisert 29. mars 2022 16:11 - Sist endret 15. aug. 2022 14:48