Finnes det "svenske tilstander" i Norge? Adrian Farner Rogne, Are Skeie Hermansen, Terje Wessel, Torkild Hovde Lyngstad og Gunn Elisabeth Birkelund med kronikk i Aftenposten

Segregering i samfunnet og medfølgende sosiale utfordringer i innvandrertette nabolag pekes på som viktige årsaker til opptøyene i Sverige. Vi ser de samme tendensene i Norge, men er det "svenske tilstander"? Forskere ved ISS svarer i Aftenposten

Svart Aftenposten-logo på hvit bakgrunn

Forskningen til Adrian Farner Rogne, Are Skeie Hermansen, Pål Oskar Hundebo ved OsloMet, Terje Wessel, Torkild Hovde Lyngstad og Gunn Elisabeth Birkelund tyder på at bildet ikke er like dramatisk i Norge. Overordnet finner de at barns familiebakgrunn er viktigere for hvordan det går med dem senere i livet. Det betyr at bekymringen for segregering i nabolag og skoler per nå kan være overdrevet her til lands, og at politiske tiltak har hatt en effekt. 

Les hele artikkelen: Finnes det «svenske tilstander» i Norge? (aftenposten.no) 

Emneord: Segregering, sosial mobilitet, Sosial ulikhet
Publisert 3. mai 2022 10:33 - Sist endret 3. mai 2022 10:33