David Jordhus-Lier og Magne Paalgard Flemmen søker de gode samtalene med studentene

Når studentene selv får sette ord på hvordan de forstår temaer, blir det også mer nært og levende for dem. Derfor er David Jordhus-Lier og Magne Paalgard Flemmen ute etter de gode samtalene med studentene i sin undervisning, forteller de i et intervju i NOKUT-podden

NOKUT-Podden skrevet på oransje bakgrunn. Illustrasjon av to snakkebobler og en mikrofon i venstre hjørne.

Jordhus-Lier og Flemmen bruker teknikken omvendt læring for å få i gang de fruktbare samtalene med sine studenter. Gjennom å ta utgangspunkt i noe kjent, nært eller konkret gir de studentene en personlig forbindelse til temaene som formidles. Dette åpner for både refleksjon og diskusjon, og på den måten kan kunnskapen studentene allerede sitter inne med brukes aktivt i læringssammenheng. 

Hør intervjuet.

Emneord: Læringsmiljø, Undervisning
Publisert 17. mars 2022 17:36 - Sist endret 17. mars 2022 17:36