Bjørnar Sæther om grønn byvekst i Oslo på bekostning av natur og miljø i nabokommunene

Gjennom såkalte miljøparker kjøres millioner av tonn med forurenset avfall fra Oslo til nabokommunene. Bjørnar Sæther forteller i Apollon om hvordan natur i Akershus ofres for fortetting og grønn byvekst i Osloregionen. 

Apollon logo i store, beige bokstaver på hvit bakgrunn. "Forskningsmagasinet" skrevet øverst i høyre hjørne.

Gjennom forskningssenteret Include undersøker Bjørnar Sæther hvordan vi kan forhindre slike motsetninger og urettferdige utslag i overgangen til lavutslippsamfunnet. Ingen vet nøyaktig hvor mye grå masse som nå kjøres over kommunegrensen fra Oslo, men Sæther kan fortelle at det er snakk om hundrevis av billass hver eneste dag. Det finnes mer miljøvennlige løsninger og Sæter etterlyser samhandling mellom sektorer, innovasjon og nytekning i Oslo kommune for å skape mer bærekraftig og helhetlig forvaltning av massene.  

Les saken

Emneord: Miljø og klima, Samfunnsgeografi, Byutvikling, bærekraftig utvikling, Oslo
Publisert 22. mai 2022 12:05 - Sist endret 22. mai 2022 12:05