Arnfinn Haagensen Midtbøen om ytringsrommet i akademia

I en ny studie kommer det frem at forskere frykter offentlig kritikk fra egne fagfeller og vegrer seg for å delta i offentligheten. Arnfinn H. Midtbøen og hans kolleger trosser frykten og presenterer hovedkonklusjonene fra studien i Khrono

Rød Khrono-logo på hvit bakgrunn

Selv om forskningsformidling av mange regnes som en samfunnskontrakt er uttalelser i offentligheten verken lønnsomt eller uproblematisk. På den ene siden fryktes forenkling, spissing og polariserende vinklinger fra medienes side. På den andre siden kommentarer fra kolleger som offentlig sår tvil ved deres faglighet, mennesklighet eller moral. I tillegg truer manglende finanisering ytringsfriheten. Dette finner Midtbøen og hans kolleger i ny studie. 

Les hovedfunnene i Khrono

Emneord: Offentlighet, Forskning, Kunnskapsoverføring, Demokrati
Publisert 15. mars 2022 14:02 - Sist endret 15. mars 2022 14:02